Za kampanju zaštite šuma od požara 30.000 KM

Vatrogasni savez Republike Srpske i Udruženje privatnih šumovlasnika RS „Naša šuma“ predstavili su danas u Prijedoru kampanju zaštite šuma od požara koju je sa 30.000 KM podržalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Predsjednik Skupštine Vatrogasnog saveza RS Mile Međed rekao je da se u ovu aktivnost, osim vatrogasaca, moraju uključiti MUP RS, komunalna policija, civilna zaštita i inspekcija, budući da je najčešći uzrok požara ljudski faktor, a da izazivači požara uglavnom ostaju nekažnjeni. „Mi u Prijedoru smo prošle godine identifikovali nekoliko takvih ljudi, ali, nažalost, do sada nemamo informaciju da je iko od njih kažnjen. Sve dok se to ne desi, za pretpostaviti je da će se isto ponavljati“, kazao je Međed na konferenciji za novinare u Prijedoru. On je naveo da je u prvoj polovini ove godine u RS u porastu broj svih, pa i šumskih požara. „Ilustracije radi, u Prijedoru je to 183 u odnosu na lanjskih 80. Broj šumskih požara među njima je 75, vrijednost napadnute imovine pet miliona maraka, materijalna šteta 300.000 KM, a bio jedno lice je i smrtno stradalo u požaru“, naveo je Međed. Predsjednik Udruženja privatnih šumovlasnika RS „Naša šuma“ Duško Topić rekao je da se projekat Preventivno djelovanje u sprečavanju nastajanja šumskih požara kroz edukaciju i stručno-savjetodavnu podršku“ realizuje drugu godinu. „Po prvi put u ovoj aktivnosti učestvuju i privatni vlasnici šuma, a do sada smo nbepravedno bili zapostavljeni odnosno monopol na sve je imalo Javno preduzeće „Šume RS“ Sokolac“, kazao je Topić.
On je naveo da u RS ima oko 280.000 hekatar privatnih šuma ili 22,6 odsto, da je samo u Hercegovini ukupna površina privatnih šuma oko 57.000 hektara ili 73 odsto, a u državnom vlasništvu 21.522 hektara ili 27 odsto i da više od 80 odsto šumskih požara u Hercegovini pogađa upravo privatne šume. „Na račun posebnih namjena za šume sva preduzeća izdvajaju 0,007 odsto godišnje po završnom računu i tako se prikupi deset do 12 miliona KM godišnje, od čega je 6,5 miliona KM namijenjeno za projekte u kojima bi, proporcionalno površini, trebalo da učestvuju vlasnici privatnih i državnih šuma, ali do sada taj nije novac nikada nije odlazio privatnim vlasnicima šuma i ta se praksa promijeniti mora“, istakao je Topić. Osim postavljanja šest bilborda širom Srpske, projekat obuhvata i dsitribuciju hiljada plakata i dvije do tri hiljade letaka, te organizovanje radionica za sve subjekte koji su nadležni za prevenciju šumskih požara i zaštitu šuma, a sve sa akcentom na Hercegovinu. U RS najveći broj šumskih požara desi se u septembru i oktobru kada se trava suši, a u Hercegovini u avgustu.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.