Za Nacionalne parkove Kozara i Sutjeska još 700.000 KM

Iz budžeta Republike Srpske za 2011. godinu, pored planiranih 1,1 milion KM, trebalo bi da bude izdvojeno još 700.000 KM koliko nedostaje za nesmetano funkcionisanje nacionalnih parkova, i to 300.000 KM za „Kozaru“ i 400.000 KM za „Sutjeska“. Novac će biti preusmjeren sa budžetske stavke za radove i aktivnosti u okviru proste reprodukcije privatnih šuma za koje je Odlukom o davanju saglasnosti na Plan korišćenja sredstava za šume za 2011. godinu predviđeno 1,5 milion KM. U zajedničkoj informaciji ministarstava za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, trgovine i turizma, te poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koju je Vlada RS razmatrala na svojoj sjednici, podsjeća se da je Zakonom o nacionalnim parkovima, osim sanitarne, zabranjena sječa šume u nacionalnim parkovima, što je prouzrokovalo probleme u finansiranju nacionalnih parkova. O tim problemima u Banjaluci su 12. jula razgovarali resorni ministri Srebrenka Golić, Gorana Zlatković i Miroslav Milovanović sa saradnicima, direktori nacionalnih parkova „Kozara“ i „Sutjeska“ Dragan Romčević i Zoran Čančar i tadašnji direktor Javnog preduzeća „Šume RS“ Neđo Ilić. „Svi učesnici sastanka su se saglasili da je Zakon o nacionalnim parkovima u potpunosti primjenjiv i usglašen sa smjernicama i evropskim direktivama, te da nije potrebno raditi izmjene i dopune Zakona kojima bi se dozvolila redovna sječa šume u nacionalnim parkovima“, podsjeća se u informaciji koju je danas razmatrala Vlada RS. Savez sindikata RS ranije je inicirao izmjenu člana 11. Zakona o nacionalnim parkovima kako bi se dozvolila sječa šume, bar za određeno vrijeme, ali je ona u Narodnoj skupštini RS odbijena.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.