Za naknade i doprinose gotovo 2 miliona KM

Prijedorska Filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske lani je nezaposlenima isplatila gotovo dva miliona KM novčanih naknada i doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Filijala je lani uplatila i 272.000 KM za dokup radnog staža licima sa evidencije kojima su zakonskim propisima zagarantovana prava na to. „Na početku godine takvih lica je bilo 160, međutim njihov broj se tokom godine mijenjao, jer su pojedini ispunjavanjem uslova za penzionisanje brisani, dok je određen broj novih evidentiran, tako da ih je tokom maja bilo najviše – 177, a u decembru najmanje – 148“, podaci su Filijale. Filijali je lani od podnesena 1 784 zahtjeva za priznavanje, prestanak ili obustavu propisanih prava nezaposlenih lica riješila 1 613. Iz prošle godine ostao je neriješen 171 zahtjev lica koja su u stečaju ostala bez posla.
SRNA

Comments are closed.