Za obnovu povratničkih stambenih objekata pola miliona KM

U obnovu povratničkih stambenih objekata u Prijedoru za 2009. godinu biće investirano 510 000 KM. Iz Fonda za povratak BiH za rekonstrukciju bošnjačkih kuća po sistemu „ključ u ruke“ predviđeno je 360 000 KM, 100 000 KM pripašće povratnicima Hrvatima, dok je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske odobrilo 50 000 KM kao novčanu pomoć za ugradnju doniranog ili nabavljenog materijala za obnovu kuća i stanova povratnicima u Prijedor. Sredstva iz oba programa biće raspoređena nakon javnog poziva načelnika opštine koji je objavljen u „Kozarskom vjesniku“. Javni pozivi otvoreni su 30 dana, a povratnici treba da dostave prijave sa potrebnom dokumentacijom na protokol opštine. Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Prijedor formirana je Komisija za odabir korisnika programa pomoći u obnovi povratničkih stambenih jedinica.

Comments are closed.