Za prijedorsku putnu mrežu 1.5 miliona KM

Za redovno održavanje, rekonstrukciju i izgradnju lokalnih i nekategorisanih puteva, te ulica na području Prijedora u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu od 1.5 miliona KM. U odnosu na rebalansirani budžet iz prošle godine manja su za 100.000 KM, a u odnosu prošlogodišnji budžetski plan za čak 600.000 KM. Prema programu, koji su usvojili odbornici Skupštine opštine Prijedor na posljednjoj sjednici, budžetski plan za održavanje lokalne putne i ulične mreže je oko milion KM.

„Ostala sredstva od oko pola miliona KM planirana su za rad zimske službe, za zaštitu puta i putnog pojasa i za sufinansiranje rekonstrukcije puteva i ulica“, potvrdio je načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Drago Tadić. Ukupna dužina lokalnih puteva na području Prijedora je 195,9 kilometara od čega je oko 73 odsto pod asfaltom.

Nekategorisani putevi značajni za opštinu dužine su 138,9 kilometara, a oko 70 odsto su makadamski.

Kao ilustracija uz ovu vijest služe slike nekoliko udarnih rupa u gradu koje su nastale kao posljedica (ne)kvaliteta asfalta, korištenja soli i abrazivnog materijala te topljenja snijega. U mnogima od njih možete dosta oštetiti svoje vozilo pa vam preporučujemo da dobro otvorite oči kada vozite.

Comments are closed.