Za privredni razvoj planirano 108,7 miliona KM

U privredni razvoj opštine Prijedor do 2013. godine biće uloženo 108,7 miliona KM – predviđeno je dokumentom Strategija razvoja opštine Prijedor. Najveći dio planiranih sredstava ili 87,7 miliona KM biće uloženo u aktiviranje kopa željezne rude Buvač i u pokretanje eksploatacije ove rude na lokalitetu Ljubija. Preostalih 21 milion KM će biti usmjeren u 14 projekata koji se, između ostalog, odnose na osnivanje poslovnih i industrijskih zona u opštini, za ispitivanje mineralnih sirovina, materijala u rudarstvu i građevinarstvu, izradu dokumentacije i izgradnju kapaciteta za preradu nemetala, dalji razvoj preduzetničkog inkubatora, te na podršku uvođenju standarda kvaliteta i obuku budućih preduzetnika, menadžera. Novčana sredstva za realizaciju ovih projekata planiraju se obezbijediti iz tekućih prihoda lokalne i pomoći centralne vlasti, kreditnim zaduživanjem lokalne zajednice, sredstvima od prodaje imovine, prihodima od privatizacije i koncesija, te finansijskog učešća privatnog sektora. Opština Prijedor će iz vlastitih izvora obezbijediti oko 14 miliona KM, od čega će oko devet miliona KM biti uloženo u osnivanje poslovnih, industrijskih i slobodnih zona, dok se 3,5 miliona KM planira izdvojiti kao garantni depozit u Fondaciju za razvoj Prijedora.

Comments are closed.