Za projekte NVO opština izdvaja 35.000 KM

Opština Prijedor će tokom ove godine izdvojiti 35.000 KM za sufinasiranje i podršku projektima nevladinih organizacija. Do kraja mjeseca će biti raspisan javni konkurs za nevladine organizacije koje će sredstva dobijati na osnovu kvalitetnih projekata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, ekologije, socijalne zaštite. Na području Prijedora aktivno djeluje oko 40 nevladinih organizacija koje su fokusirale svoje programe djelovanja na ekologiju, kulturu, na omladinski sektora, kao i na reintegraciju stanovništva u sredine u kojima žive. Ukupno planirana budžetska sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih nevladinih organizacija u Prijedoru iznose 545.000 KM. Oko 210.000 KM opština će izdvojiti kao pomoć finansiranju Udruženja penzionera. Za rad kulturno-umjetničkih društava planirano je 75.000 KM, za omladinski sektor 70.000, a za opštinsku organizaciju Crvenog krsta 55.000 KM. Iz opštinskog budžeta biće izdvojeno 50.000 KM kao pomoć vjerskim zajednicama za izgradnju i rekonstrukciju vjerskih objekata, a za rad socijalno humanitarnih saveza i udruženja planirano je 25.000 KM. Za projekte nacionalnih manjina opština planira da izdvoji 24.000 KM.

Comments are closed.