Za sanaciju školskih bunara potrebna značajna sredstva

Za sanaciju bunara u 13 područnih škola na području Prijedora u kojima su analize potvrdile hemijsku i bakteriološku neispravnost vode za piće biće potrebno oko 250 000 KM. Do ove cifre došao je tim koga su činili predstavnici Epidemiološke službe prijedorskog Doma zdravlja, Zavoda za izgradnju grada, opštinske sanitarne inspekcije i škola, koji je početkom ovog mjeseca, na zahtjev Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, detaljno snimio stanje školskih bunara i predložio mjere sanacije i intervencije. Član tima ispred opštinske administracije Stanko Marković potvrdio je da je osim bunara, komisija u područnim školama snimala stanje instalacija, septičkih jama, školskih dvorišta i krovova. “Ustanovljeno je da su škole u Niševićima i Srednjoj Marićki pokrivene azbestnim krovom koji, zbog kancerogenosti materijala, na oba objekta treba biti zamijenjen“, naglasio je Marković. On je naveo da u sanacione mjere spadaju i zaštita bunara od ulijevanja površinskih voda, ugradnja uređaja za hlorisanje vode, izgradnja novih septičkih jama. “Smatramo da je najbolje izgraditi postrojenje za prečišćavanje, a jedan košta oko 7000 KM“, rekao je Marković napominjući da je za sve škole potrebno obezbijediti i kontejnere. On je dodao da je izvještaj predat načelniku opštine Marku Paviću koji treba da ga odobri i proslijedi resornom ministarstvu koje će, kako je ranije najavio ministar Anton Kasipović, pronaći sredstva da riješi problem neispravne vode za piće u školama. Ponovo su uzimani uzorci vode iz bunara u područnim školama u Čarakovu, Čejrecima, Srednjoj i Gornjoj Marićki, Rakelićima, Gornjoj Ravskoj, Šurkovcu, Gradini, Sredoja Lamovitoj, Niševićima, Gornjem Petrovom Gaju, te u školama u Petrovom Gaju i Gornjim Garevcima. Rezultati analize će, kada budu gotovi, kompletirati prijedlog sanacionih mjera.

Comments are closed.