Za smanjenje emisije ugljen dioksida predviđeno 9 miliona KM

Opština Prijedor u naredne tri godine planira realizovati projekat vrijedan oko devet miliona KM, čiji je cilj smanjiti emisiju ugljen dioksida za 1.000 do 1.350 tona godišnje i potrošnju mazuta za pet do osam odsto. Novac se namjerava obezbijediti iz kredita, vlastitih sredstava „Toplane“ i donacija GTZ-a i UNDP-a, a najveći dio – oko 8,8 miliona KM namijenjen je za izgradnju postrojenja za reciklažu i preradu drvnog otpada i rekonstrukciju jednog kotla u „Toplani“, koji bi trošio drvo. „Prelaskom na bioobnovljive izvore eliminisali bismo emisiju ugljen dioksida, odnosno bili bismo CO2 neutralni“, rekao je Srni direktor prijedorske „Toplane“ Dragan Savanović. On je rekao da bi „Toplana“ u toku ove godine trebalo da snimi stanje industrijskog otpada u drvnoj industriji i izradi elaborat o količini drvne biomase koja bi se mogla koristiti kao alternativni izvor toplotne energije, za šta je njene kadrove obučila norveška kompanije „Norsk energi“. „Kolege iz Norveške su nas obavijestili da ima banaka zainteresovanih za finansiranje ovakvih projekata, ali se sada čeka na osnivanje tijela na nivou BiH koje bi bilo nadležno za emisiju ugljen dioksida, a koje bi u entitetima trebalo da ima svoje sekretarijate“, dodao je Savanović. „Toplana“ bi trebalo da izradi i projekat rekonstrukcije vrelovodne i toplovodne mreže, ugradnje utilizatora na kotlu i uređaja za upravljanje ugljen dioksidom, automatizacije vrelovodnih stanica i uvođenja centralnog nadzora. Jedan od ciljeva sporazuma iz Kjota jeste do 2020. godine smanjiti emisiju ugljen dioksida u svijetu za 20 procenata.
SRNA