Za sredstva NATO Trust fonda apliciralo 167 demobilisanih vojnih lica

Sa području Prijedora 167 demobilisanih vojnih lica apliciralo je za sredstva iz NATO Trust fonda, rekao je Dragan Komljenović, član projektnog tima Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor-PREDA. „Vrijednost pojedinačnih grantova kreće se između 4000 i 5000 KM, a u najvećem broju slučajeva korisnici su dobijena sredstva namjenili za zanatski sektor i poljoprivrednu djelatnost“, rekao je Komljenović. On je naglasio da je PREDA spremna da bivšim vojnicima, koji su u reformi odbrane ostali bez službe, pruži svu vrstu pomoći iz poslovnog planiranja radi pokretanja vlastitog biznisa. PREDA je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije organizovala seminar o temi „Prednosti klasterizacije“ s ciljem da upozna korisnike „Trust fonda“ s mogućnostima povezivanja i udruživanja u klastere, jačanjem pozicije na tržištu, te pravnim procedurama prilikom osnivanja zanatskih radnji i preduzeća.

Comments are closed.