Za tri godine usvojeno samo dvoje djece

centar-za-socijalni-rad

Posredstvom prijedorskog Centra za socijalni rad prošle godine usvojeno je dvoje djece, navodi se u izvještaju o radu ove javne ustanove za 2015. godinu.

„Za razliku od prethodne dvije godine, 2013. i 2014. godine, u kojima nismo imali slučajeve usvojenja, 2015. godine bilježimo jedno potpuno i jedno nepotpuno usvojenje“, stoji u ovom izvještaju.

Centar za socijalni rad, kao organ starateljstva, ima status ovlaštenog društvenog organa koji štiti i zastupa interese maloljetne djece i članova porodica, kao i punoljetnih lica kojima je potrebna posebna društvena briga i zaštita.

Osim dva usvojenja, aktivnosti u referatu starateljstva za 2015. godine obuhvataju starateljstvo nad 11 maloljetnih i 85 punoljetnih lica, 173 izvještaja o vršenju starateljske dužnosti, 29 uvjerenja o vršenju roditeljske dužnosti i deset uvjerenja o starateljstvu.

Centar za socijani rad Prijedor u 2015. godini zabilježio je 19 slučajeva prestanka starateljstva, po tri promjene starateljstva i izmjene rješenja o starateljstvu i jednu obustavu starateljstva, te izdao dvije saglasnosti u vezi sa nasljeđem i jednu saglasnost za otuđenje imovine štićenika.

Autor: SRNA

Comments are closed.