Za uređenje grada i naselja predviđeno 30 000 KM

U budžetu opštine Prijedor obezbjeđeno je 30 000 KM za proljetno uređenje grada i naselja, potvrđeno je u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove ove opštine. U akciji koja će trajati tokom aprila predviđeno je uređenje parkova i zelenih površina, dvorišta, čišćenje i uređenje obala rijeke Sane i njenih pritoka, uklanjanje divljih deponija i odvoženje kabastog otpada. Komunalci će u parkovima i na zelenim površinama, pored redovnog proljetnog obrezivanja postojećeg, zasaditi nove sadnice ukrasnog drveća i sezonskog cvijeća, a postaviće i 40 novih parkovskih klupa i određen broj korpi za smeće. Najveći dio poslova u ovoj akciji obaviće preduzeće „Komunalne usluge“, ali se očekuje da će u njoj učestvovati građani, škole i ostale ustanove i institucije koja će urediti svoja dvorišta i prostore. Za sve njih opština je obezbjedila oko 10 000 komada sezonskog cvijeća. Svoj doprinos uređenju grada najavila je i NLB Razvojna banka, koja će u sklopu akcije „Ljepša Srpska“ pokloniti građanima i ustanovama u Prijedoru sadnice cvijeća u vrijednosti oko 7000 KM.

Comments are closed.