Za zajedničku komunalnu potrošnju 900.000 KM

Iz budžeta opštine Prijedor za ovu godinu preduzeću „Komunalne usluge“ za zajedničku komunalnu potrošnju u ovoj godini planirano je 900.000 KM. Novac je namijenjen za redovno održavanje čistoće u gradu i u naseljima Kozarac, Ljubija i Omarska, za odvoz čvrstog otpada, za održavanje parkova i zelenih površina, za održavanje gradskog groblja i za brigu o psima lutalicama. Dio novca biće iskorišten u za kupovinu 20-ak novih kontejnera za smeće zapremine 1100 litara.

Comments are closed.