Zahtjevi za borački dodatak

Borci prve i druge kategorije iz opštine Prijedor mogu od proteklog ponedjeljka, 23. juna, do 30. septembra da podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na borački dodatak za ovu godinu – saopštilo je Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu opštine Prijedor. Stručni saradnik za kategorizaciju i stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovom Odjeljenju Draško Kalinić rekao je da zahtjev treba podnijeti sa kopijom lične karte i rješenjem o kategorizaciji. Kalinić je rekao da u Odjeljenju očekuju oko 3 000 zahtjeva boraca druge kategorije, koji od ove godine imaju pravo na borački dodatak, te zahtjeve onih iz prve kategorije, koji u 2007. godini nisu podnijeli zahtjev za borački dodatak. On je napomenuo da borci, koji su lani ostvarili pravo na borački dodatak, ne treba da ponovo podnose zahtjeve. U Prijedoru je prošle godine borački dodatak isplaćen za 4 400 boraca prve kategorije, a najviši iznos bio je 150 KM za provedenih 42 mjeseca u ratu, od čega najmanje 32 u zoni borbenih dejstava.
Izvor: TV Prijedor

Comments are closed.