Zaštita zdravlja i zaštita na radu top prioriteti Arcelor Mittal Prijedora

Direktor rudnika „ArcelorMittal“ Prijedor Mladen Jelača izjavio je danas da su zaštita na radu i zaštita zdravlja top prioriteti u poslovanju ove kompanije koja posljednju sedmicu septembra tradicionalno obilježava kao sedmicu zaštite zdravlja.

„Na ovim poljima ostvarili smo veliki napredak i zato ove godine imamo samo jednu povredu na radu. Činjenica je da u zaštitu zdravlja i zaštitu na radu ulčažemo jako mnogo vremena, prostora, truda i novca, ali jnje činjenica it o da u ovim oblastima nema granice na kojoj se kaže da više i bolje ne može“, rekao je Jelača novinarima u Omarskoj.

On je podsjetio da je rudnik „Arcelor Mittal“ Prijedor dobio standarde zaštite zdravlja i bezbjednosti 18001 i zaštite životne sredine okoline 14001 koji svakde dvije godine prolaze resertifikaciju.

„Rudarstvo je opasna djelatnost i povlači procese koji utiču na ljudsko zdravlje kao što su buka, prašina, vibracije i klimatski uslovi. Uvijek tražimo od samih radnika da učestvuju u kreiranju boljih uslova za rad i uvijek ćemo podržati svako rješenje koje je bolje od postojećeg“, dodao je Jelača.

Rukovalac za dempere Ranko Plavšić u ovom rudniku radi 30 godina radi i sjeća se da je i prije rata preduzeće bilo uspješnu u oblastima zaštite zdravlja i zaštite na radu.

„I danas je taj segment poslovanja na zavidnom nivou i puno mu se poklanja pažnje. Osim psihofizičke spremnosti, na radnom mjestu moramo biti propisno odjeveni i bez pune zaštitne opreme i odjeće nije dozvoljen pristup nijednom radniku“, rekao je Plavšić.

On je dodao da je boja radnih uniformi narandžasta, a da je ranije bila plava.

„Ova narandžasta su osjetljivija i teža za održavanje i zato smatramo da radnicima zaposlenim na održavanju treba vratiti plave uniforme. Takođe tražimo posebnu obuću za rad u ljetnim mjesecima, jer obuća koju sada imamo nije adekvatna za ljetni period, pogotovo ne za rukovaoce strojevima“, naveo je Plavšić.

Šef Službe zaštite na radu u rudniku „ArcelorMittal“ Prijedor Milan Šicar rekao je da se ovaj cijeli mjesec snima profil zdravstenog stanja radnika odnosno pritisak, šećer, trigliceridi, holesterol i drugi parametri kako bi se preventivno djelovalo.

„I dalje jednom sedmično imamo predavanja o zaštiti na radu za svoje radnike, a nakon snimanja ovih osnovnih zdravstvenih parametara organizovaćemo i predavanja ljekara po interesenim grupama, ako se za to ukaže potreba, i to jednom mjesečno“, kazao je Šicar.

Kompanija „ArcelorMittal“ Prijedor u okviru obilježavanja dana zdravlja danas je u Omarskoj za svoje radnike organizovala predavanja specijaliste medicine rada o industrijskoj higijeni i psihologa o boelstima ovisnosti.

Ova kompanije 28. april obilježava kao dan zaštite na radu, a posljednju sedmicu septembra kao sedmciu zaštite zdravlja.
SRNA

Comments are closed.