Završen 5. Ars Kozara

Predviđene aktivnosti 5. ArsKozare uspješno su realizovane u periodu održavanja art in nature laboratorija od 17.08. do 26.08. 2012.

Devet umjetnika/ca i kustosa/ica realizovali su petnaest umjetničkih instalacija na lokalitetima “Glavuša” i “Duge njive”. Realizovan je jedan performans, jedan istraživački rad, te jedan kritički osvrt. Pored navedenoga, održano je i pet prezentacija u okviru kojih su umjetnici predstavili svoj rad i sebe.

Ovogodišnja ArsKozara je mjesto susreta umjetnika različitih senzibiliteta i profesionalnih usmjerenja. Pored umjetničke produkcije, učesnici su 5. ArsKozaru obilježili sa istraživačkim radovima, kritičkim osvrtima, diskusijama, prezentacijama. Učešće u 5. ArsKozari sa višednevnim posjetama, na neformalan način, su ostvarili kolege/ice kustosi, sociolozi, filozofi, psiholozi, književnici, novinari i drugi koji svoje profesionalno usmjerenje pronalaze negdje između navedenih kategorija.

Realizovani radovi su najčešće susret opštih principa art and nature prakse sa izrazitim naklonom umjetnika prema socijalnom, političkom ili kulturnom promišljanju i propitivanju prirode u okviru koje djeluju.

5. ArsKozara predstavlja i organizacijski eksperiment, a tiče se pristupa organizaciji nisko-budžetnog kulturnog događaja, koji i jeste dominantan vid kreiranja kulturnog sadržaja u regionu. Nastojimo da ArsKozara za obuhvatnost svojih aktivnosti ne uzima visinu budžeta kao parametar izvodljivosti, već broj aktivnosti i obimnost produkcije se formira podsticanjem na bliže međuljudske odnose i bolju socijalizaciju organizatora i učesnika, koja rezultira višim stepenom radne motivacije i profilisanjem zajedničkog cilja. Stim u vezi smo jako zadovoljni rezultatima 5. ArsKozare.

Kratak opis projekta „ArsKozara“

Tač.ka osmišljava i realizuje projekte koje vidi kao proširenje kulturnog sadržaja u BiH kroz produkcije i promocije novih vidova umjetnosti i njihovih odnosa sa publikom i okolišom. Jedan od takvih projekata je i ArsKozara, godišnja manifestacija Umjetnosti u prirodi (Art in Nature) koja obuhvata laboratorij umjetnosti u prirodi od deset dana tokom kojeg umjetnici od prirodnih materijala stvaraju umjetnička djela i ostavljaju ih u prirodi kako bi se vremenom vratila u prirodni ciklus. Ideologija pokreta je da daje prednost procesu stvaranja u odnosu na finalni proizvod, spoju prirode i umjetnosti u odnosu na umjetnost kao suprotnost prirodi, te umjetnosti u odnosu na njeno tržište.

Art in Nature je umjetnički pravac proistekao iz Land Arta i sličnih savremenih umjetničkih tendencija gdje se medjutim za razliku od njegovih preteča umjetnik/ca prema prirodi određuje pozitivistički i protekcionistički. Umjetnik u Prirodi (Artist in Nature) za svoj rad koristi produkte organskog porijekla, rad smješta u prirodni kontekst (prateći pak dihotomiju prirodno i urbano/man made) te rad “otima” od tržišta i prepušta prirodnom ciklusu da o kvalitetu i trajanju istog sudi.

Ars Kozara laboratorij održava se svake godine počevši sa 2007. godinom na planini Kozara, a sa izuzetkom 2010. godine. Do deset umjetnika/ca boravi od sedam do deset dana na planini i produkuje umjetničke radove zasnovane na prinicipima Art in Nature-a.

Od 2011. godine, pored konceptualnih art in nature instalacija, učesnici djeluju u širem interdisciplinarnom polju koje obuhvata video umjetnost, film esej, relacionu umjetnost, kritičke tekstove, fotografiju, dokumente, istraživački rad i drugo.

Ars Kozara je projekat prvobitno nastao u saradnji sa udruženjem „Arte Sella“ iz Italije čije dvadesetšestogodišnje iskustvo govori u prilog održivosti ovog projekta i pozitivnog uticaja na lokalnu zajednicu i imidž cjelokupnog udruženja.

Ideja samog projekta je između ostalog i doprinos razvoju turističkih potencijala Nacionalnog Parka Kozara unutar kojeg se projekat realizuje.

Putem fotoprintova projekat biva godišnje najmanje jedanput predstavljen domaćoj i stranoj publici.
Ars Kozara

Comments are closed.