Završeni projekti Ministarstva u Prijedoru

Prijedor-01

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske na području Prijedora završilo je asfaltiranje dva lokalna putna pravca, te je finansiralo nabavku betonskih stubova i elektro materijala za projekte elektrifikacije u povratničkim naseljima Petrovo i Kozarac, kao i proširenje vodovodne mreže u naselju Rakovčani.

Za ove projekte izdvojeno je 103.000 maraka.

Pored infrastrukturnih projekata, ministarstvo je u 2015. godini na području Prijedora, podržalo i projekte povratnika, koji se bave poljoprivredom i rad Udruženja koja se bave povratničkom problematikom.

Prijedor-02

Za ove namjene izdvojeno je oko 43.000 maraka.

Takođe, kroz Projekat rekonstrukcije stambenog fonda (OPEC), sagrađeno je i sanirano osam stambenih jedinica za povratnike.

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Davor Čordaš, rekao je da je zadovoljan realizacijom ovih projekata i istakao da ministarstvo i Vlada Republike Srpske stvaraju uslove za povratak ljudi na svoja ognjišta, kroz različite projekte, počevši od obnove i rekonstrukcije stambenih objekata, putne, vodovodne i elektro infrastrukture, ali i kroz projekte održivog razvoja.

On je naglasio da će se i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na realizaciji projekata kojim će se poboljšati položaj povratnika.

Kroz projekat Zatvaranja kolektivnih centara u prijedorskom naselju Raskovac planirana je izgradnja jednog stambenog objekta sa 20 stanova, ukupne vrijednosti 674.000 maraka.

Autor: MIRL RS

Comments are closed.