Završeni radovi na glavnom kolektoru

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić obišao je u petak gradilište glavnog kolektora kanalizacionog sistema koji će, nakon završetka sekundarne mreže, riješiti pitanje odvoda fekalnih voda iz više novih naselja na potezu od Janjića pumpe do „Celpaka“. Pavić je rekao da je ovaj projekat izgradnje glavnog kolektora dužine četiri kilometra koštao više od 1.000.000 KM. „U ovoj završnoj fazi izgrađeno je 1 500 metara primarne kanalizacione mreže“, dodao je Pavić. On je dodao da su najveći dio sredstava obezbjedili opština i Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, dok je mjesno stanovništvo obezbjedilo 63.000 KM. Pavić je najavio da će opština sa građanima dogovoriti izgradnju sekundarne mreže kako bi sledeće godine bila završena kompletna izgradnja kanalizacionog sistema u novoizgrađenim naseljima. Predsjednik Građevinskog odbora Dušanka Dukić naglasila je da su građani spremni da većim dijelom obezbjede sredstva za uličnu kanalizaciju, ali, s obzirom da je na ovom području naseljeno raseljeno stanovništvo koje još u potpunosti nije završilo stambene objekte, očekuje se pomoć i opštine i resornog ministarstva. Realizacija projekta počela je 2006. godine. Na glavni kanalizacioni kolektor treba da bude priključeno 1 200 kuća u naseljima Topolik, Gornji, Donji i Novi Orlovci, Celpak, Vrbice i Janjića pumpa.

Comments are closed.