Zbog nedostatka vode upitno grijanje u Osnovnoj školi Kozarac

Problem vodosnabdijevanja koji Osnovna škola Kozarac ima već nekoliko godina naročito je došao do izražaja početkom ove školske godine. Školski bunar je presušio što je dovelo do toga da škola nema ni tehničke vode koja je neophodna za centralno grijanje u ovom školskom objektu što u nadolazećim hladnim danima može onemogućiti redovno odvijanje nastave. Direktor škole Muhidin Šarić je potvrdio da je nedostatak vode prisutan od 2002. godine kada je školska zgrada obnovljena, a problem je dodatno pogoršan činjenicom da je tokom ovog ljeta zbog dugog perioda bez padavina presušio i školski bunar. Jedino trenutno rješenje za školu Šarić vidi u kopanju novog školskog bunara za šta je potrebno preko 10 000 KM jer bi se voda tražila na dubini od preko 50 metara. Planirano je da se škola u narednim danima i zvanično obrati za pomoć kako opštini Prijedor, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, tako i donatorima. Direktor prijedorskog preduzeća „Vodovod“ Vlado Reljić je istakao da je problem vodosnabdijevanja Kozarca star skoro 4 decenije i da se mještanima ovog povratničkog naselja pokušava pomoći na sve načine. Ovog ljeta bilo je malo kišnih dana zbog čega su izvori Vrioska i Ratkovo sa kojih se Kozarac snabdijeva vodom presušili, a redukcija vode prisutna je i ovih dana i to, najmanje, tri puta sedmično. Reljić je dodao da se bez sistemskog rješavanja problema vodosnabdijevanje u Kozarcu neće poboljšati, a to se može očekivati realizacijom projekta vodosnabdijevanja opštine Prijedor koga je sa 12,5 miliona KM podržala Vlada Švajcarske, dok je opština obezbijedila 5 miliona KM.

Comments are closed.