Zbrinuti pse lutalice po međunarodnim standardima

U azilu za pse na brdu Kurevu kod Prijedora trenutno borave 74 odrasla psa i 16 štenadi, a od početka godine sa prijedorskih ulica je sklonjeno čak 812 pasa koji su prošli kroz ovaj azil. „Budući da je hladno, na gradskim ulicama u potrazi za hranom naći će se još pasa koje treba ukloniti“, rekao je Dujo Milanko, direktor preduzeća „Komunalne usluge“ koje je nadležno za azil i uklanjanje pasa lutalica. Milanko je istakao da je alarmantan podatak da je od početka godine s ulice uklonjeno 812 pasa i dodao da o ovom treba da se pobrinu svi subjekti lokalne zajednice. Na inicijativu Foruma za bezbjednost u zajednici i Razvojnog programa UN(UNDP), u Prijedoru je danas održan sastanak u okviru projekta bezbjednijih zajednica i rješavanja problema pasa lutalica. Milanko je ocijenio da u azilu na brdu Kurevu postoje dobri uslovi za smještaj pasa lutalica te da se nada da će izgradnjom regionalne sanitarne deponije i dovođenjem struje biti stvoreni uslovi da uz pomoć donatora bude izgrađen i savremeniji objekat za te namjene. „Pse zbrinjavamo po zakonu, imamo angažovane veterinare koji pregledaju životinje i vrše eutanaziju prvo bolesnih, a onda i ostalih pasa nakon 30 dana,“ rekao je Milanko, dodajući da za uklanjanje pasa lutalica opština Prijedor mjesečno izdvaja oko 9.000 KM. On je dodao da ohrabruje podatak da se građani svakodnevno javljaju sa željom da udome neke od pasa iz azila, što ranije nije bio slučaj, tako da je ove godine udomljeno čak 50 lutalica. Današnjem sastanku prisustvovali su i članovi međunarodnog ekspertskog tima Međunarodnog fonda za dobrobit životinja (IFAV) koji imaju kancelarije u 14 zemalja i značajne uspjehe u rješavanju ove problematike. „U razgovoru smo shavtili da ljudi ovdje vole životinje i da nemaju negativan stav prema njima, i to nas ohrabruje. Na osnovu toga može se ići korak dalje u izradi strateškog plana koji uključuje angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i koji bi opredijelio zadatke svim subjektima u narednom periodu, čak i desetogodišnjem, kako bi krajnji cilj bio bezbjedna zajednica i humano zbrinute životinje,“ rekla je Kejt Atema, članica ovog ekspertskog tima. Zamjenik načenika Milenko Đaković novinarima je rekao da ovo nije samo problem Prijedora i da ulažu veliki napor kako bi se što više pasa lutalica uklonilo sa ulica, te da se nada da će ova saradnja sa međunarodnim ekspertima doprinijeti da se to ubuduće radi u skladu sa zakonom i propisima razvijenih zemalja. „Očigledno je da nije u pitanju samo novac, već je potrebna dobro koordinisana akcija kojom se može puno uraditi,“ zaključio je Đaković.
SRNA

Comments are closed.