Zdravstvena zaštita i izvan Republike Srpske

Primjena novog Pravilnika o ostvarivanju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske, kojim se pojednostavljuje korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, uključujući i privremeni boravak za vrijeme godišnjih odmora, trebalo bi da počne u drugoj polovini mjeseca, potvrđeno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Pravilnikom je precizno definisana procedura dobijanja ino obrazaca na osnovu kojih se koristi zdravstvena zaštita i rok njihovog važenja u zavisnosti od razloga boravka u inostranstvu. Kada je u pitanju turistički boravak u inostranstvu, novina je zdravstveno stanje osiguranog lica koje je bilo uslov za dobijanje ino obrasca. „Za razliku od dosadašnje prakse, gdje je osigurano lice prije odlaska na put moralo dobiti potvrdu od porodičnog ljekara da ne boluje od akutnih ili hroničnoh oboljenja, bolest više nije prepreka za dobijanje ino obrasca pod uslovom da je zdravstveno stanje osiguranog lica stabilno i da ne zahtjeva da odmah po dolasku u inostranstvo koristi zdravstvenu zaštitu“, rečeno je Srni u Fondu. Tako će ubuduće porodični ljekar prilikom ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica zaokružiti opciju „sposoban za put“ ili „nije sposoban za put“, a to uvjerenje više neće morati da potpisuje i direktori domova zdravlja, kako je do sada bilo u praksi. „S tim uvjerenjem osigurano lice treba doći u nadležnu filijalu Fonda gdje će mu se izdati ino obrazac na osnovu kojeg može da koristi zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inostranstvu, kada mu zatreba hitna medicinska pomoć“, rekli su u Fondu. Ino obrazac kojeg izdaje Fond se ne naplaćuje, ali se plaća obrazac o zdravstvenom stanju kojeg izdaje porodični ljekar i to po cjenovniku svake zdravstvene ustanove. „Zakonom o zdravstvenom osiguranju je propisano da izdavanje ljekarskih uvjerenja koja služe u svrhu turističkih putovanja ne spada u obavezno zdravstveno osiguranje, te Fond ne može da propisuje iznos takve naknade niti koga osloboditi plaćanja“, naveli su u Fondu. Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS pravo na zdravstvenu zaštitu mogu koristiti u zemljama sa kojima BiH ima potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju, a to su Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Turska, Holandija, Austrija, Njemačka i Italija. Po dolasku u neku od ovih zemalja oni treba da se jave organizacionoj jedinici zdravstvenog osiguranja u toj zemlji, gdje će dobiti bolesnički list, koji će im, u slučaju da im zatreba hitna medicinska pomoć, poslužiti kao zdravstvena knjižica. U slučaju da se osiguranicima iz RS, uprkos posjedovanja ino obrasca, ipak naplati pružena usluga, po dolasku u RS mogu predati zahtjev Fondu za refundaciju troškova.
SRNA

Comments are closed.