Željeznica testirala prilagođena putnička kola

Sekcija za održavanje šinskih vozila Željeznica Republike Srpske iz Banjaluke juče je na probnoj vožnji pri brzini od 120 kilometara na čas testirala putnička kola na kojima su izvršene investicione opravke zbog prilagođavanja standardima međunarodnog saobraćaja. Ova brzina dostignuta je na dionici pruge Prijedor – Brezičani na kojoj jedino u RS i BiH brzi vozovi mogu bezbjedno saobraćati pri ovolikoj brzini. Direktor Sekcije OŽV-a Veljko Vuković potvrdio je da ova test vožnja ima zadatak da provjeri bezbjednosti, funkcionalnost, udobnost, komfor i bučnost putničkih kola. „Nakon ove brzine od 120 kilometara na čas zapazili smo da nema nikakvih promjena, odnosno probijanja propisanih tehničkih uslova, tako da se kola mogu uključiti u redovan saobraćaj na međunarodnim linijama“, istakao je Vuković. On je rekao da je ovo potvrda da radionica za održavanje putničkih vagona u Banjaluci spremna, i tehnički i kadrovski, da još kvalitetnije i pouzdanije obavlja posao velikih opravki, odnosno generalnog remonta. „Investiciona opravka, tokom koje su ugrađeni novi ili remontovani dijelovi, ovih kola koštala je oko 180 000 KM, dok je cijena novog vagona oko milion evra“, istako je Vuković. On je naveo da je vijek trajanja ovih kola, klase „B“, 27 godina, te da su određene karakteristike poboljšane u odnosu na ranijih šest vagona koji su, takođe, generalno remontovani u Sekciji OŽV-a. „Ova kola danas će biti predata Sektoru za eksploataciju ŽRS i biće uključena u međunarodni saobraćaj“, rekao je Vuković, dodajući da će do kraja godine biti u funkciji još dva vagona. Na dionici Prijedor – Brezičani brzi vozovi saobraćaju brzinom od oko 80 kilometara na čas, a predstavnici željeznice i prisutni gosti mogli su se uvjeriti da se pri brzini od 120 kilometara na čas sasvim bezbjedno može kretati kroz vagon, dok su pri kočenju sjedili u udobnim kupeima.

Comments are closed.