Apel građanima: više opreza prilikom rukovanja vatrom ili lako zapaljivim materijama

Tokom proteklih nekoliko dana, na području Centra javne bebjednosti Banja Luka evidentirano je 18 požara koji su zahvatili površine trave, niskog rastinja i šume čime je prouzrokovana materijalna šteta na privatnim i državnim dobrima. Da nestručno rukovanje vatrom predstavlja opasnost pokazuje i činjenica da su na području našeg Centra, tokom 2010.godine, usljed nestručnog gašenja požara izazvanih paljenjem korova na zemljišnim parcelama, smrtno stradala 2 lica. Stoga apelujemo na građane da tokom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina budu posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima, te da preduzmu određene mjere i radnje kako ne bi došlo do nekontrolisanog širenja vatre ili ostavljanja iste bez nadzora. Za nepridržavanje Zakonskih odredbi kojima je regulisana ova metrija propisane su novčane kazne i kazne zatvora u trajanju i do 12 godina. U slučaju posjedovanja informacija u vezi požara, iste prijavite na besplatni telefonski broj 123 ili 121.
CJB Banja Luka

Comments are closed.