Berić priznao krivicu za kršenje autorskih prava

Državljanin BiH i Hrvatske Mario Berić (30), koji je nastanjen u Prijedoru, sporazumno je priznao krivicu za nedozvoljeno korištenje autorskih prava, saopštilo je Tužilaštvo BiH. Zaključivanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi je u potpunosti priznao krivicu za krivično djelo nedozvoljenog korištenja autorskih prava, kako je opisano u optužnici Tužilaštva BiH, podignutoj 9. novembra. Potpisivanjem sporazuma, optuženi potvrđuje da je izjavu o priznanju krivice dao svjesno i dobrovoljno, te da se sklapanjem sporazuma odriče prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu izrekne Sud BiH. U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da Sud BiH optuženom izrekne novčanu kaznu u iznosu od 2.000 KM. Od optuženog Berića se trajno oduzima 4969 komada piratskih proizvoda, CD-ova i DVD-ija. Sporazum o priznavanju krivice proslijeđen je Sudu BiH.

Comments are closed.