I Ðurić priznao krivicu za zločin

Gordan Ðurić koji je optužen za zločin protiv čovječnosti počinjene na lokalitetu Korićanskih stijena, sklopio je sa Tužilaštvom BiH sporazum o priznanju krivice. Potpisanim sporazumom, koji je proslijeđen na prihvatanje Sudu BiH, optuženi Ðurić, priznao je krivicu za učešće u ratnom zločinu počinjenom 21. avgusta 1992. godine na Korićanskim stijenama na Vlašiću i pristao da mu bude izrečena kazna od sedam do deset godina zatvora, saopšteno je iz Tužilaštva BiH. Ðurić je svjestan da se sklapanjem sporazuma odriče prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH. Optuženi će, nakon što sud prihvati izjavu kojom se izjašnjava krivim, a prije određivanja kazne, lično dati izjavu kojom će izraziti pokajanje pred žrtvama za učešće u izvršenju krivičnog djela koje priznaje. O sklapanju sporazuma tužilac Tužilaštva BiH upoznao je udruženja porodica žrtava ratnih zločina na području Prijedora, koja su iskazala podršku sklapanju ovog sporazuma. Optuženi se potpisivanjem sporazuma obavezao da će ovlaštenim licima Tužilaštva i policijskih agencija prenijeti svoja saznanja o predmetnom događaju, kao i drugim događajima u periodu od 1992. do 1995. godine, o kojima ima saznanja, a za koje se interesuju pravosudne i policijske agencije. Sklapanjem sporazuma optuženi se obavezao i na dobrovoljno i potpuno svjedočenje u ovom i drugim predmetima, kada bude pozvan da svjedoči. Ðurić se tereti da je kao pripadnik Interventnog voda CJB Prijedor, 21. avgusta 1992. godine, na lokalitetu Korićanskih stijena, na planini Vlašić, učestvovao u ubistvu više od 200 muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, koji su prethodno izdvojeni iz konvoja kojim su civili nesrpske nacionalnosti sa područja Prijedora i prijedorskih logora, prevoženi prema teritoriji pod kontrolom Armije RBiH u Travniku. Predložena kazna u skladu je sa ulogom optuženog Ðurića u navedenom zločinu, jer je utvrđeno da optuženi nije učestvovao u strijeljanju žrtava, već je bio angažovan na obezbjeđivanju lokacije na kojoj je pogubljenje izvršeno, navodi se u saopštenju.

Comments are closed.