Knežević i Zečević negirali krivicu

Radoslav Knežević i Saša Zečević su se pred Sudom BiH izjasnili da nisu učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv hrvatskog i bošnjačkog stanovništva opštine Prijedor. Prema navodima optužnice, Zečević i Knežević su, u svojstvu policajaca Službe javne bezbjednosti Prijedor, od kraja aprila do kraja septembra 1992. godine, učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu usmjerenom protiv hrvatskog i bošnjačkog stanovništva opštine Prijedor, radi njihovog progona, saopšteno je iz Suda BiH. U optužnici se navodi da su oni u svojstvu pripadnika Interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992. godine, sa drugim pripadnicima iste formacije, učestvovali i pomagali sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz opštine Prijedor. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ugar na planini Vlašić izvršena je selekcija više od 200 vojno sposobnih muškaraca. Pripadnici interventnog voda su, navodno, učestvovali u izdvajanju muškaraca, te njihovom sprovođenju do lokacije zvane „Korićanske stijene“ na Vlašiću. Na toj lokaciji civilima je naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su ubijani pucnjima iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih pala u provaliju, na njih je pucano, a bacane su i granate, pa je na taj način ubijeno više od 200 civila muškaraca, dok je najmanje 12 uspjelo da preživi streljanje.

Comments are closed.