Korićanske stijene: Ljudi pored puta

Na suđenju za zločine na Korićanskim stijenama, dva svjedoka Odbrane Dušana Jankovića su kazala da 21. augusta 1992. godine u pratnji konvoja civila nisu vidjeli optuženog. “Na mostu preko rijeke Ugar nas je zaustavila policija u plavim maskirnim uniformama. Vidio sam ljude izdvojene sa strane. Nama su rekli da ih zaobiđemo, i mi smo nastavili prema Vlašićkom platou”, rekao je Rajko Maksić, bivši vozač “Autotransporta”, koji je 21. augusta 1992. godine kamionom vozio civile na razmjenu. Maksić je kazao da tada u pratnji civila nije vidio Dušana Jankovića, tadašnjeg komandira Stanice javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, koji se sa Zoranom Babićem, Miloradom Radakovićem, Miloradom Škrbićem i Željkom Stojnićem, bivšim pripadnicima Prvog interventnog voda SJB-a Prijedor, tereti za učešće u strijeljanju oko 200 muškaraca na planini Vlašić, 21. augusta 1992. godine. Civili su, smatra Tužilaštvo, prethodno izdvojeni iz konvoja kojim je preko 1.200 Bošnjaka i Hrvata prevoženo iz Prijedora ka Travniku. Svjedok je ispričao i kako je, od Prijedora do mjesta gdje su vidjeli odvojene civile, u pratnji u njegovom kamionu bio izvjesni Bulić, tadašnji pripadnik policije iz Prijedora, čije je ime naknadno saznao, a koji je ostao na mjestu izdvajanja. “On je izašao i mi smo produžili prema platou. Nakon što smo istovarili ljude, odmah smo krenuli nazad za Prijedor. Bulić je ponovo ušao u kamion blizu mjesta gdje smo ga ostavili, te se vratio s nama do Prijedora”, prisjetio se Maksić i ispričao kako ih je “jedan oficir” zaustavio u blizini tog mjesta i rekao “da kažu svojima da ne rade to”. U konvoju 21. augusta 1992. godine bio je i Branko Topić, također bivši vozač “Autotransporta” i svjedok Odbrane Jankovića, koji je kazao kako se ne sjeća zaustavljanja na mostu kod rijeke Ugar. “U koloni je bilo 10 do 15 autobusa i kamiona. Na čelu kolone je bio bijeli policijski golf u kojem su bili K2, Paraš i Šobot. Njih sam vidio i na mjestu gdje smo se zaustavili. Nisam vidio više policajaca jer sam davao ljudima u kamionu da piju vodu”, rekao je Topić. Miroslav Paraš je tada bio komandir interventnog voda, a u međuvremenu je preminuo. I drugi svjedok je potvrdio da poznaje četvrtooptuženog, ali ga ni on nije vidio tog dana u pratnji konvoja. Suđenje se nastavlja 23. marta 2010. godine.
BIRN

Comments are closed.