Korićanske stijene: Oduzeto pravo na život

Državno tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo od Sudskog vijeća da petoricu optuženih za zločin na Korićanskim stijenama proglasi krivima. Slavica Terzić, tužiteljica Tužilaštva BiH, zatražila je da Sud optuženima Zoranu Babiću, Miloradu Radakoviću, Miloradu Škrbiću i Dušanu Jankoviću izrekne kazne dugotrajnog zatvora, dok za Željka Stojnića nije tražila istu kaznu jer je u vrijeme izvršenja zločina imao 21 godinu. “Ubijene osobe imale su pravo na život, a to su im oduzeli optuženi i za to trebaju da snose odgovornost. Analizom izvoda iz matične knjige umrlih, 21. augusta 1992. na Korićanskim stijenama, za oko dva sata, optuženi su prekinuli 7.120 godina života”, kazala je u završnoj riječi tužiteljica Terzić. Optuženi se terete za učešće u pratnji konvoja kojim je 21. augusta 1992. godine oko 1.200 Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora prevoženo ka Travniku. Prema navodima optužnice, oni su na planini Vlašić izdvojili oko 200 muškaraca, koje su na Korićanskim stijenama strijeljali. Tužilaštvo smatra da su četvorica optuženih bili pripadnici interventnog voda Stanice javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, a Janković komandir Stanice milicije. Tužiteljica je istaknula da su brojni svjedoci Optužbe, među kojima su i oni koji su preživjeli strijeljanje na Korićanskim stijenama, kao i bivši pripadnici interventnog voda, potvrdili da su optuženi učestvovali u zločinu koji im se stavlja na teret. “Optuženi su odgovorni za razdvajanje i ubistva civila, pljačkanje i prisilno protjerivanje civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Tužilaštvo je dokazalo da su pojedini pripadnici interventnog voda znali kakva će biti sudbina muškaraca koji su krenuli konvojem 21. augusta. Plan širokog sistematičnog napada prerastao je u zajednički cilj – ubijanje”, rekla je Terzić. Prema tužiteljici, svjedoci koji su “samo pukom slučajnošću preživjeli strijeljanje” kazali su da su osobe što su pucale u njih bile “uigrana ekipa” te su “znale šta rade”. “Svjedoci su Babića vidjeli u Tukovima, na mjestu razdvajanja muškaraca, dok je Damir Ivanković potvrdio i da ga je vidio da puca u civile. On je također kazao da je Radaković, na mjestu gdje je izvršeno razdvajanje muškaraca, predao municiju koja će biti korištena za ubijanje”, kazala je Terzić. Damir Ivanković je potpisao sporazum o priznanju krivice, te je nakon svjedočenja protiv drugih pripadnika interventnog voda osuđen na 14 godina zatvora. Nakon njega, krivicu za zločin na Korićanskim stijenama priznali su i Gordan Ðurić, koji je osuđen na osam godina, te Ljubiša Četić, kojem je izrečena kazna od 13 godina zatvora. “Škrbića, koji je, svjedočeći u svoju korist, tvrdio da je bio s civilima u pokvarenom autobusu, na mjestu razdvajanja vidjeli su Ivanković, Ðurić i Četić”, kazala je Terzić, dodavši da je optuženi bio u autobusu s civilima nakon što je prisustvovao strijeljanju. Tužiteljica je dodala da je Janković bio odgovoran za formiranje interventnog voda, te da je na dan kada je zločin počinjen imao rukovodnu poziciju, jer je mijenjao Simu Drljaču. “Miroslav Paraš nije mogao da naredi ubistva preko 200 ljudi, to je mogao da naredi načelnik Simo Drljača, ali s obzirom da ga nije bilo, to je mogao narediti samo komandir stanice milicije koji ga je mijenjao”, navela je tužiteljica u završnoj riječi. Drljača je poginuo prilikom hapšenja 1997. godine, a Miroslav Paraš, nekadašnji komandir interventnog voda, u međuvremenu je preminuo. Tužiteljica je dodala da su mnogi svjedoci potvrdili da je Stojnić bio u pratnji konvoja i da se isticao po pljačkanju civila. Odbrane Zorana Babića i Milorada Radakovića završnu riječ će iznijeti 13. decembra 2010. godine.
BIRN