Korićanske stijene: Smjena po depeši

Na suđenju za zločin na Korićanskim stijenama, svjedok Odbrane Dušana Jankovića je rekao da je kontrolu nad interventnim vodom Stanice javne bezbjednosti Prijedor u augustu 1992. godine imao “isključivo načelnik Stanice, Simo Drljača”. “Dušan Janković nije imao nikakve nadležnosti u interventnom vodu, niti je pratio konvoje. Ne znam ni što bi ih on pratio. (…) Naređenja je izdavao Simo Drljača”, rekao je Milutin Čađo, nekadašnji načelnik Stanice milicije “Prijedor 1”, kao svjedok odbrane četvrtooptuženog, i dodao da ni on nije mogao izdavati naređenja za upotrebu interventnog voda. Simo Drljača je pred Tribunalom u Haagu bio optužen za zločine u Prijedoru, ali je poginuo prilikom hapšenja 1997. godine. Dušan Janković, nekadašnji komandir Stanice javne bezbjednosti Prijedor, tereti se sa Zoranom Babićem, Miloradom Radakovićem, Miloradom Škrbićem i Željkom Stojnićem, nekadašnjim pripadnicima Prvog interventnog voda Stanice javne bezbjednosti (SJB), za učešće u strijeljanju oko 200 civila muškaraca na Korićanskim stijenama na planini Vlašić, 21. augusta 1992. godine. Prema navodima optužnice, civili su prethodno izdvojeni iz konvoja kojim je preko 1.200 Bošnjaka i Hrvata odlazilo iz Prijedora ka Travniku. Svjedok je ispričao kako je dan poslije odlaska konvoja pozvan zajedno s Jankovićem na razgovor u Centar službi bezbjednosti (CSB) u Banju Luku, te da je tada saznao za ubistva civila. “Ðuro Bulić, zamjenik načelnika CSB-a, rekao nam je da su momci iz obezbjeđenja pobili ljude. Tada je došao i Simo Drljača i rekao da mi nemamo ništa s tim. (…) U Prijedoru sam sazvao sastanak i sastavio depešu kojom sam zahtijevao da se raspusti interventni vod i da se smjeni Simo Drljača”, ispričao je Čađo i dodao da je nakon toga Drljača smijenjen, a za načelnika SJB-a postavljen je Dušan Janković. Svjedok je još ispričao da je noć prije odlaska konvoja Janković bio u noćnoj smjeni, “što se može vidjeti i u rasporedu”, te da ga tog dana nije vidio u stanici. Boško Stupar, drugi svjedok Odbrane, rekao je kako je 21. augusta 1992. godine “po zadatku” bio u Tukovima (općina Prijedor), odakle je kretao konvoj, te da je vidio pripadnike interventnog voda. “Na čelu kolone je bilo vozilo i u njemu su bili K1 i K2. (…) Bili su momci u plavim maskirnim uniformama, a prepoznao sam Babića, Stojnića, Dadu Mrđu, Gordana Ðurića… Bila je gužva, nisam siguran ko je još tu bio”, rekao je svjedok koji je bio pripadnik rezervnog sastava policije iz Tukova. Ðurić je pred Sudom BiH priznao krivicu za zločin na Korićanskim stijenama, te je osuđen na osam godina zatvora, dok je Mrđa pred Tribunalom u Haagu za isti zločin osuđen na 17 godina zatvora. Svjedok se nije mogao izjasniti kada je tačno odlazio taj konvoj, ali je bio siguran da se radilo o konvoju “u kojem su stradali civili”. Suđenje se nastavlja 13. aprila 2010. godine, kada će iskaz dati još dva svjedoka Odbrane četvrtooptuženog.
BIRN

Comments are closed.