Krađa novčanika u diskoteci Peti Neplan

Policijskoj stanici Omarska je u ponedjeljak, 09.08.2010. godine, prijavljeno da je u vremenu od 01.30 do 02.00 časa sa šanka diskoteke „Peti Neplan“ u Niševićima, od strane nepoznatog lica otuđen mobilni telefon, čime je počinjeno krivično djelo Krađa. Radnici Policijske stanice Omarska zaprimili su usmenu prijavu na zapisnik. Operativni rad je u toku.