Presuda za Mejakića, Grubana i Kneževića

ProtestSud BiH prvostepeno je osudio Željka Mejakića na 21 godinu, Momčila Grubana na 11 i Duška Kneževića Duću na 31 godinu zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene 1992. godine u logorima Omarska i Keraterm na području opštine Prijedor. Sudsko vijeće Suda BiH utvrdilo je da su sva trojica bili svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata na području Prijedora, prenosi Balkanska istraživačka mreža. Mejakiću, koji je, prema presudi, bio najviše rangiran u Omarskoj, kazna je izrečena na osnovu lične i komandne odgovornosti. Gruban, jedan od komandira straže, osuđen je samo na osnovu komandne odgovornosti, dok je Knežević, koji, prema ovoj presudi, nije imao funkciju u logorima, osuđen prema ličnoj odgovornosti. Sudsko vijeće je odlučilo da im u kaznu budu uračunate i godine provedene u pritvoru, što je u Mejakićevom slučaju od juna 2003. godine, Grubanu je uračunata godina od 2002. do 2003, te period od juna 2005. godine, a Kneževiću od maja 2002. godine. Na presudu obje strane imaju pravo žalbe.Vijeće je donijelo i odluku prema kojoj svi troškovi suđenja padaju na teret države. Mejakić, Gruban i Knežević su prvobitno optuženi u Hagu, zajedno sa Dušanom Fuštarom, i sva četvorica su prebačena na dalje procesuiranje u Sarajevo. Fuštar je u aprilu priznao krivicu i osuđen je na devet godina zatvora, a izricanje pravosnažne presude čeka na slobodi. Inače, tokom izricanja presude održani su mirni protesti ispred zgrade Suda BiH koje je organizovalo Udruženja logoraša Kozarac uz podršku “Izvora“, “Srcem do mira“ i fondacije “Optimisti 2004“. Jedan od razloga za protest žrtava i njihovih porodica bilo je puštanje Dušana Fuštara na slobodu do izricanja pravosnažne presude.

Comments are closed.