Ukinut pritvor Četiću, Jankoviću i Stojniću

Sud BiH je danas ukinuo pritvor Ljubiši Četiću, Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću, koje optužnica tereti za zločin protiv čovječnosti, i izrekao niz mjera zabrane koje uključuju i kućni pritvor i obavezno javljanje dvaput dnevno u Stanicu javne bezbjednosti Prijedor. Ostale mjere zabrane uključuju zabranu kontaktiranja ili povezivanja na bilo koji način sa licima koja su ili bi mogla biti svjedoci optužbe u ovom predmetu, te sa saoptuženim, odnosno sa mogućim pomagačima i saučesnicima u izvršenju ovog krivičnog djela, te da ne razgovaraju o svom predmetu sa bilo kim izuzev sa svojim braniocima, saopšteno je iz Suda BiH. Optuženima se zabranjuje posjećivanje mjesta ili adresa boravišta ili prebivališta lica koja su u optužnici navedena kao oštećena ili svjedoci, da prisustvuju bilo kakvom javnom ili privatnom okupljanju, te da posjećuju ugostiteljske i druge objekte na području opštine Prijedor, gdje se odvijaju društvene aktivnosti. Zabranjeno im je i obavljanje poslovnih i službenih djelatnosti u policijskim i vojnim organima, kao i svih ostalih poslova u vezi sa ovim krivičnim postupkom. Optuženima se nalaže da postupaju strogo u skladu sa naredbama i pozivima Suda BiH kojima se mijenjaju uslovi ili ukidaju ove zabrane i obaveze ili kojima se zahtijeva njihovo prisustvo na Sudu, kao i da budu dostupni Tužilaštvu BiH kada i gdje je to potrebno, bez obzira na njihovo pravo na šutnju. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, a najkasnije do pravosnažnosti presude, s tim da će kontrola njihove opravdanosti biti obavljana svaka dva mjeseca. U slučaju da prekrše neku od izrečenih mjera zabrane optuženima može biti određen pritvor.

Comments are closed.