Zečević i ostali: Vojnik ili vozač

Na suđenju za zločine počinjene na Korićanskim stijenama, Odbrana optuženog Marinka Ljepoje ponovo je pozvala da ispita svjedoka Savu Kreića jer Tužilaštvo BiH tvrdi da nije mogao biti vozač u konvoju u augustu 1992. godine kada su pobijeni civili. Kreić je tokom svjedočenja u novembru prošle godine naveo da je 21. augusta 1992. bio vozač autobusa u konvoju što se iz Prijedora kretao prema Travniku a u kojem je pratilac bio optuženi Ljepoja. Kako je tada rekao Kreić, autobusu se pregrijao motor kada su prošli Kneževo, i on je tu ostao zajedno sa optuženim. Slavica Terzić, tužiteljica Tužilaštva BiH, na ovom suđenju je svjedoku prezentovala dokument Odjeljenja boračko-invalidske zaštite u kojem stoji da je od maja 1992. do januara 1993. bio u vojnoj obavezi. Svjedok je pokazao potvrdu da je od novembra 1992. godine bio angažovan u vojsci. “Taj dan i tih vremena bio sam vozač u firmi ‘Autotransport’. Garantujem da sam vozio autobus u konvoju. Volio bih da nisam, ali je bila naredba iz firme”, rekao je svjedok. Kreić je dodao da je na ratištu znao biti i po mjesec dana kao ispomoć vojsci, te da je po dolasku s ratišta išao da radi u firmi. Tužilaštvo BiH tereti Ljepoju – skupa sa Sašom Zečevićem, Radoslavom Kneževićem, Brankom Topolom i Petrom Čivčićem – za učešće u izdvajanju civila iz konvoja što se 21. augusta 1992. kretao iz Prijedora prema Travniku, te ubistvu 200 muškaraca na Korićanskim stijenama. U optužnici je navedeno da su Ljepoja, Zečević, Knežević i Čivčić bili pripadnici Interventnog voda Stanice javne bezbjednosti Prijedor, dok je Topola bio stražar u logoru u Trnopolju. Još dva svjedoka Odbrane su kazala da je Kreić bio vozač u konvoju u augustu 1992. godine i da se autobus u putu pokvario, ali nisu mogli precizirati datum. Radoja Topić, bivši uposlenik firme “Autotransport”, tvrdi da je vozio kamion u konvoju prema Travniku, te da je civile tada prevozio i Kreić i da mu se autobus pokvario poslije Kneževa, na makadamskom putu. “Savin autobus je bio u kvaru. Vidim da je narod izašao iz autobusa i ušao u kamion. Policajac Paraš ga je zamolio da pomakne autobus da konvoj može proći, i on je vozio još 100 metara do proširenja. Kada smo krenuli, policajac i Savo stajali su kod autobusa”, rekao je svjedok i dodao da ih u povratku nije vidio. Topić je kazao da su civili iz konvoja stigli na odredište i da nije čuo da je bilo problema. I svjedok Milovan Đurđijević je rekao da je bio u konvoju kada je došlo do kvara Kreićevog autobusa. “Putnici su ulazili u moj kamion. Paraš je zamolio Savu da pomakne autobus da konvoj može proći. Policajac u uniformi sa automatskom puškom ostao je sa Savom kod autobusa”, ispričao je svjedok. U povratku, kako je kazao, nije vidio njih dvojicu i autobus, a dan poslije u Prijedoru je čuo da je bilo ubistava ljudi iz konvoja. Kreić je u iskazu u novembru prošle godine pojasnio da su on i Ljepoja ostali kod autobusa oko 20 minuta, dok se nije ohladio motor, te da su se vratili u Prijedor. Suđenje će biti nastavljeno 25. aprila ove godine.
BIRN

Comments are closed.