Audicija za učešće u video radu

Javna ustanova „Centar Film“ Prijedor, Pozorište Prijedor i umjetnički duo „Sheitan Lama“ vas pozivaju na audiciju za video rad „EGZ 2012“. Sve osobe starije od 18 godina koje žele da se okušaju u glumi mogu se prijaviti na ovu audiciju za učešće u video radu kojeg umjetnički duo „Sheitan Lama“ realizuje u saradnji sa JU „Centar Film“ Prijedor i Pozorištem Prijedor. Audicije će biti održane u novembru i decembru ove godine u prostorijama gore pomenutih institucija. Ukoliko želite pokazati svoje glumačko umijeće i okušati se u ovom umjetničkom projektu prijavite se do 15. novembra tekuće godine na sljedeće brojeve telefona: 052/211-259, 052/233-519, 066/693-184, 065/872-981. Za učešće na audiciji nisu predviđene novčane nadoknade. „Sheitan Lamu“ čine akademski umjetnici Gorana Bosnić i Igor Sovilj.

Comments are closed.