Četiri nove digitalne izložbe sa ženskim potpisima

Muzej Kozare priredio je četiri nove digitalne izložbe, a zajedničko im je što su ih postavile žene kustosi ove ustanove kulture.

Riječ je o dvije istorijske izložbe, i to „Jevrejsko groblje na urijama“ Vedrane Adamović i „Sjećanje na Jovanku Stojanović“ Nataše Tošanović, te o etnološkoj izložbi „Naša umjetnost“ Marije Radaković i o arheološkoj izložbi „Rimski votivni spomenici iz ljubijskog rudarskog distrikta“ Daniele Radosavac.

Prve digitalne izložbe, uslovljene epidemiološkom situacijom, Muzej Kozare postavio je u maju, povodom Dana grada Prijedora, kao i Međunarodnog dana i Noći muzeja.

Svi ovi sadržaji dostupni su na veb stranici www.muzejkozare.org.

Izvor: SRNA

Comments are closed.