Četrdeset godina KUD Osman Džafić Prijedor-Monografija za jubilej

U Pozorištu Prijedor promovisana je monografija povodom 40 godina od osnivanja KUD-a “Osman Džafić” Prijedor, autora Ise Bučana. Ova monografija je rezultat Bučanovog dvogodišnjeg istraživanja o radu Društva od 1971. do 2011. godine, uokvirenog u formi sjećanja i brojnih fotografija. Kroz sekcije Društva prošlo je više hiljada članova koji su, svojim radom u oblasti kulture, obilježili jedno razdoblje Prijedora i Potkozarja, rekao je Bučan.
– Knjiga sadrži mnogo pisanih dokumenata i fotografija, kao i svjedočenja samih članova KUD-a
“Osman Džafić” o počecima rada Društva, aktivnostima, gostovanjima, nagradama i priznanjima. Dosta materijala je izgubljeno, ali je, ipak, sakupljeno dovoljno dokumenata za izradu monografije – rekao je Iso Bučan.
Muhidin Šarić, recenzent Monografije, smatra da je ova knjiga prava kulturna riznica i svjedok o jednom vremenu i ljudima našeg kraja.
– Ova knjiga je od neprocjenjive vrijednosti. Na više od 220 strana ispisano je dosta imena ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u kulturi Prijedora. Knjiga sadrži preko 250 fotografija i vrijednih dokumenata. Ovo djelo je i putokaz drugima kako se treba odnositi prema kulturi i njenim kreatorima – rekao je Šarić.
Hajrudin Zukanović – Hajrica je pripadao prvoj generaciji muzičara koji je, kao vođa orkestra, obučavao mlade harmonikaše. Sa članovima KUD-a “Osman Džafić”, kako ističe, obišao je gotovo sve evropske zemlje.
– Prijedor je oduvijek bio grad pjesme i folklora. Mi smo, odlazeći na gostovanja širom Evrope, uvijek iz Prijedora nosily ono što je najljepše, a to je igra i lijepa pjesma – rekao je Hajrudin Zukanović.
Kulturno-umjetničko društvo “Osman Džafić” trenutno okuplja 150 članova, a najaktivnije sekcije su folklorna i horska. Pored starijih članova, koji su većinom okupljeni oko horske sekcije, dosta je mladih okupljenih oko folklora i muzičke sekcije, istakao je predsjednik Društva Nihad Mehadžić.
KUD “Osman Džafić” je dobitnik brojnih nagrada i priznanja za svoj rad u oblasti kulture. Posebno mjesto na listi priznanja zaslužuje Plaketa opštine, koju je Društvo dobilo 1985. godine. Promociji Monografije prisustvovala je i predsjednica SO Prijedor dr Azra Pašalić, kao i uvaženi gosti iz oblasti kulture. Svoj doprinos promociji ovog djela dali su i muzičari: Muamer Budimlić, Hajrudin Zukanović, Amra Mehadžić i Elma Semanić.
Tekst – Kozarski vjesnik
Foto – KUD Osman Džafić

Comments are closed.