Društva pohvaljena za napredak u radu

Prijedorska kulturno-umjetnička društva i udruženja osjetno su napredovala u organizaciji rada i kvalitetu programa, a njihov amaterizam često, po ozbiljnom pristupu, prelazi svoje granice i dostiže profesionalni nivo, rekla je načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Prijedor Ljiljana Babić. „Kulturno umjetnička društva su namjenski trošila novac, a dostigla visok nivo profesionalizma i tu normu treba i održati“, rekla je Babić Srni. Govoreći o takmičarskim i revijalnim nastupima KUD-ova, Babić je navela da su prvi češći, opušteniji i posjećeniji i da daju bolje rezultate, što i jeste cilj kulturnog amaterizma, dok ovi drugi uvijek okupljaju više mladih. „Za pohvalu je i činjenica da su uprave društava međusobno počele da sarađuju, a dobra strana je i trend obnavljanja starih i osnivanja novih KUD-ova“, navela je Babić. U opštini Prijedor djeluje 12 kulturno-umjetničkih društava i udruženja, od kojih su dva novoosnovana, dok su tri društva prošle godine prestala sa radom.
SRNA

Comments are closed.