Gradska džamija u Prijedoru proglašena nacionalnim spomenikom

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na posljednjoj je sjednici donijela 11 odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima. Nacionalnim spomenikom proglašeno je i mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije s haremom i nišanima u Prijedoru. To su Historijska građevina – Palata Jošue D. Saloma na Obali Kulina bana br. 20 u Sarajevu, općina Stari grad Sarajevo (FBiH), Stambena graditeljska cjelina – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, općina Stari grad Sarajevo (FBiH) te Historijski spomenik – Sahat-kula u Gornjem Vakufu-Uskoplju, općina Gornji Vakuf-Uskoplje (FBiH). Komisija je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju pokretnog dobra – zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj (FBiH) te Odluku o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Visoki, općina Visoko (FBiH). Nacionalnim spomenicima proglašeni su i Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, opština Rogatica (RS), Historijsko područje – Nekropola sa stećcima „Mramorje“ i starim nišanima u Lavšicima, općina Olovo (FBiH), Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, općina Konjic (FBiH), Graditeljska cjelina – crkva sv. Georgija u Sopotnici kod Novog Goražda, opština Novo Goražde (RS), Stambena graditeljska cjelina – vakuf Zejne Elezović (stambeni kopleks Zejne Elezović, Vakufski dvor) u Stocu, općina Stolac (FBiH) te Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije s haremom i nišanima u Prijedoru, opština Prijedor (RS).
Izvor: Avaz

Comments are closed.