Opštinski projekti iz oblasti kulture

Opština Prijedor nalazi se među deset opština u BiH u kojima će biti realizovan Program za kulturu i razvoj “Unapređenje kulturnog razumjevanje u BiH“ za koji je donatorska sredstva obezbijedila Vlada Španije, a provode agencije UN. Načelnik prijedorskog Odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Babić rekla je novinarima da je opština u saradnji sa kulturnim ustanovama i udruženjima kandidovala šest projekata. “U prvoj fazi projekta svaka od opština trebalo bi da dobije od 80.000 do 120.000 dolara“, kazala je Babićeva dodajući da u Prijedoru očekuju da će biti finansirana tri do četiri projekta. Ona je navela da će, najvjerovatnije, biti realizovan projekat Pozorišta Prijedor koji se odnosi na zajedničku predstavu sa više pozorišnih kuća iz BiH, Omladinskog savjeta o aktivnostima u Ljetnoj bašti i Turističke organizacije o otvaranju etno-soba u društvenim domovima u Puharskoj i Rakelićima. “Nadamo se da ćemo do kraja trajanja ovog trogodišnjeg programa realizovati svih šest kandidovanih projekata“, rekla je Babićeva. Aplikacije za sredstva iz ovog program išle su preko Ministarstva civilnih poslova BiH i ministarstava prosvjete i kulture Republike Srpske i prosvjete i sporta Federacije BiH. U Sarajevu je prošle sedmice potpisan Memorandum o razumijevanju između agencija UN, resornih ministarstava i deset partnerskih opština u BiH za realizaciju Programa za kulturu i razvoj „Unapređenje kulturnog razumijevanja u BiH“. Ukupna vrijednost sredstava koji će biti izdvojeni u prvoj fazi jeste oko milion dolara, a sredstva će dobiti opštine Bijeljina, Bihać, Gradiška, Jajce, Novo Sarajevo, Prijedor, Rudo, Sokolac, Srebrenik i Tešanj, čiji su projekti među 52 opštine izabrani kao najbolji.

Comments are closed.