Predstavljena autobiografija Petra Dodika

U Prijedoru je u utorak uveče predstavljena knjiga privrednika, društveno-političkog radnika i diplomate Petra Dodika pod nazivom „Moj životni put“. Recenzent knjige profesor Vladimir Lukić rekao je da je ovo svjedočenje čovjeka koji je bio u partizanima sa 16 godina, koji je preživio strijeljanje i kasnije bio teško ranjen, ali koga talas mržnje nikada nije obuzeo. „Ostao je jedna čista, svijetla ličnost koja je svuda i na svakom mjestu propagirala mir, slobodu i zajedništvo“, istakao je profesor Lukić. Petar Dodik, u sali u kojoj je bio i veći broj njegovih saboraca, posebno je pozdravio mlade koji su se, kako je rekao, „okupili da čuju koju pametnu riječ i od starijih“. On je rekao da naslov ne odgovara sadržaju, jer knjiga sadrži tri stotine imena i predstavlja kratak istorijski pregled o Grmeču i Kozari od 1936. godine pa do kraja njegovog radnog vijeka. „Taj period pokušao sam da prenesem na papir da se ne zaboravi – jer se imalo šta reći“, dodao je Petar Dodik. Osim sjećanja na strašne zločine koje je preživio, bijeg sa strijeljanja na Šušnjaru početkom Drugog svjetskog rata, Dodik se u knjizi osvrnuo i na svoj rad u Rudarsko-metalurškom kombinatu Zenica, poratno angažovanje u izgradnji bivše SFRJ, u njenom privrednom jačanju, kao i na svoju diplomatsku karijeru.

Comments are closed.