Program za kulturu i razvoj Unapređenje kulturnog razumijevanja u BiH

U Sarajevu je u utorak potpisan Memorandum o razumijevanju između agencija UN, resornih ministarstava i deset partnerskih opština u BiH za realizaciju UN MDG-F (milenijumski razvojni ciljevi) Programa za kulturu i razvoj „Unapređenje kulturnog razumijevanja u BiH“. Ukupna vrijednost sredstava koji će biti izdvojeni za ove projekte je oko jedan milion dolara, a sredstva će dobiti opštine Bijeljina, Bihać, Gradiška, Jajce, Novo Sarajevo, Prijedor, Rudo, Sokolac, Srebrenik i Tešanj, čiji su projekti među 52 opštine izabrani kao najbolji. Sporazum su potpisali ministar civilnih poslova u Savjetu ministara BiH Sredoje Nović, rezidentni koordinator UN BiH Kristin Meknab, predstavnici ministarstava kulture Republike Srpske i Federacije BiH Irena Soldat-Vujanović i Zdenko Čabrilo i načelnici, odnosno predstavnici deset partnerskih opština iz BiH čiji projekti su odobreni u okviru programa. Nović je, nakon potpisivanja sporazuma, istakao da se ovi projekti odnose na obnovu kulturnih spomenika, podršku kulturnih manifestacija, te na projekte edukativnog karaktera. „Kroz UNESKO-ovu komponentu unutar ovog programa, prihvaćen je i naš prijedlog da se obezbijedi dio sredstva od po 200.000 KM, za obnovu Saborne crkve u Mostaru, Ferhadija džamije u Banjaluci, i manastira Plehan u Derventi“, podvukao je Nović. On je dodao da će UNICEF u okviru svoje komponente doprinijeti realizaciji aktivnosti koje se odnose na obrazovanje i kulturu, a UNDP razvoju kulturnih industrija u BiH. „U okviru ovog programa zajednička vizija kulture i razvoja je razvijena od strane vlasti i civilnog društva svih deset odabranih opština u kojima živi više od 600 000 stanovnika, i aktivnosti na lokalnom nivou će poslužiti kao katalizator međukulturnog razumijevanja i edukacije“, napomenula je rezidentni koordinator UN BiH Kristin Meknab. UN MDG-F Program za kulturu i razvoj „Unapređenje kulturnog razumijevanja u BiH“, trogodišnji je program, a njegova ukupna vrijednost iznosi osam miliona američkih dolara.

Comments are closed.