Skupština KUD “Kozara” Donja Ljubija

Skupstina KUD KozaraU Donjoj Ljubiji je protekle subote, 19.01.2008. godine održana redovna godišnja skupština KUD „Kozara“ iz ovog mjesta. Na skupštini koja je trajala duže od dva časa prezentovani su rezultati društva u 2006. i 2007. godini te najavljeni novi projekti. Dosadašnji predsjednik Nermin Islamović, zahvalio se na saradnji svima koji su pomogli da KUD „Kozara“ napreduje tokom njegovog mandata, a naročito se osvrnuo na korektan odnos opštine Prijedor na čelu sa načelnikom Markom Pavićem prema ovom društvu koje u ovoj pretežno povratničkoj mjesnoj zajednici okuplja značajan broj mladih. Na skupštini je dopunjeno predsjedništvo društva a za novog predsjednika na period od 2 godine jednoglasno je izabran Ishak Kolonić. Kao jedan od glavnih ciljeva za ovu godinu novi predsjednik je najavio uključivanje novih članova u rad svih sekcija, kako folklorne i muzičke tako i u rad novoformiranih sekcija, horske i dramske. Planirana su gostovanja širom Bosne i Hercegovine, a u zavisnosti od finansijskih sredstava predviđena je i mogućnost odlaska u inostranstvo. KUD „Kozara“ će i ove godine biti organizator i domaćin tradicionalne manifestacije Čaršijske noći u Donjoj Ljubiji koja će doživjeti svoje četvrto izdanje.

Comments are closed.