Maturanti Mašinske, Medicinske i Građevinske škole 2012