Monografija o Slovencima i Božićna zabava Slovenaca, Prijedor, 10.12.2011.