Aktivacija WWFF Nacionalni park “KOZARA”

WWFF (World Wide Flora & Fauna) program je svjetski neprofitni i nekomercijalni radio-amaterski program, usmjeren na podsjećanje o potrebi održavanja zdravog ekosistema na globalnom nivou, pod motom “Sačuvajmo plavu planetu” (Zemlju).

Ovaj program je plod privatne inicijative i ne nalazi se u okviru aktivnosti IARU. WWFF programom upravljaju radio-amateri dobrovoljci iz raznih krajeva sveta, a svoje aktivnosti usmjeravaju na koordinaciju nacionalnih pokreta, članica WWFF programa.

Ekipa Radio kluba “Kozara” radiće aktivaciju WWFF u nedjelju 05.02.2017. godine u periodu od 08:00 – 15:00 časova po UTC, odnosno 09:00 – 16:00 časova po lokalnom vremenu.

Lokacija antenskog sistema i opreme će biti u neposrednoj blizini spomenika na Mrakovici, kako bi na najbolji način promovisali simbol i zaštitni znak Nacionalnog parka “KOZARA” u čitavom svijetu, jer se očekuju veze sa Amerikom, Australijom, Japanom i drugim dalekim zemljama.

Pored WWFF aktivacije planiran je klasičan rad na svim HAM frekventnim opsezima tako da i posjetioci Nacionalnog parka “KOZARA” mogu čuti i vidjeti na koji način prijedorski radioamateri uspostavljaju veze sa čitavim svijetom.

Ukoliko tehnički uslovi budu dozvoljavali dio aktivnosti moći ćete gledati uživo na Facebook stranici kluba https://www.facebook.com/e73jhi/ i Youtube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCLZlDOrgahQYyj4E1K3o5jw.

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktoru Draganu Romčeviću i radnicima Nacionalnog parka “KOZARA” koji su nam omogućili da ovu aktivnost radimo iz memorijalne zone parka.

Autor: Radio klub Kozara Prijedor

Comments are closed.