DON Prijedor-Konferencija za štampu-Građani o kvalitetu življenja

Povodom ispitivanja stepena zadovoljstva građana kvalitetom i dostupnošću usluga na lokalnom nivou, kao što su npr.stanje vodovodne i kanalizacione mreže, prikupljanje i odvoz smeća, održavanje lokalnih ulica i puteva, javni prevoz, kolektivno grijanje, dostupnost i kvalitet predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, zdravstvenih usluga, itd. Ispitivanje stepena zadovoljstva građana, kvalitetom i dostupnošću javnih usluga na
lokalnom nivou, provešće se istovremeno u 25 opština u BiH. Ovo ispitivanje će se izvršiti prema „PULS“, metodologiji specijalno razvijenoj za ove namjene. Tokom mjeseca aprila posebno obučeni anketari zakucaće na vrata građana i zamoliti ih da ocjenama od 1 do 5 izraze stepen svog (ne)zadovoljstva navedenim uslugama.
O samim aktivnostima anketiranja, rezultatima istraživanja i u koje svrhe će se koristiti biće više riječi na konferenciji za štampu u prostorijama Udruženja građana DON. Aktivnosti se odvijaju u okviru projekta „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do bojih usluga“, koji realizuje Centar za promociju civilnog društva, u saradnji sa Udrženjima građana i uz finansijsku i moralnu podršku Fonda otvoreno društvo BiH. U aktivnosti projekta biće uključeno više od 75 nevladinih organizacija i neformalnih grupa građana, kroz učešće u forumima, kampanji javnog zagovaranja i drugim aktivnostima projekta.
Konferencija za novinare održaće se u petak 30.marta 2012.godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Udruženja građana DON Prijedor, ulica Miloša Obrenovića 18a.
DON Prijedor

Comments are closed.