Predavanje Svetlane Slapšak- Uloga žena u procesu pomirenja

U nedjelju, 27. novembra 2011.godine u 19:00 časova u velikoj sali Doma penzionera u Prijedoru biće
održano predavanje na temu “Uloga žena u procesu pomirenja”, koje će održati profesorica Svetlana Slapšak iz Beograda. Predavanje je jedno u nizu koje u zadnjih 5 godina Agencija Lokalne Demokratije i Udruženje Projekt Prijedor realizuju u saradnji sa lokalnim partnerima u okviru projekta “Čitajmo i govorimo zajedno”. Cilj ovog projekta je da kroz razgovor i razmjenu iskustava sa autorima i autorkama sa područja bivše Jugoslavije i šire doprinese procesu pomirenja i elaboracije konflikta na području Balkana. Do sada su u okviru ovog projekta organizovana predavanja Đakoma Skotija, Marčela Floresa, Ivana Čolovića, Drage Hedla, Zlatka Dizdarevića i drugih autora i autorki koji su svako na svoj način i iz ugla svoje profesije radili na procesu pomirenja između naroda bivše Jugoslavije ili na procesu pomirenja i elaboracije konflikta uopšte. Gospođa Svetlana Slapšak, naša gošća u nedjelju, redovna je profesorica za antropologiju antičkih svetova, studije roda i balkanologiju (od 2002.) i koordinatorica studijskih programa na ISH (Institutum Studiorum Humanitatis) postdiplomskog fakulteta za humanistiku u Ljubljani te od 2003. godine i dekanka na ISH-u. Glavna je urednica časopisa ProFemina iz Beograda, direktorka Srpskog kulturnog centra “Danilo Kiš” u Ljubljani i direktorka Instituta za balkanske i sredozemne studije i kulturu u Ljubljani. Objavila je preko 40 knjiga i zbornika, preko 200 studija (iz lingvistike, antičkih studija, balkanologije, studija roda), preko 400 eseja, jedan roman, prevode sa grčkog, novogrčkog, latinskog, francuskog, engleskog i slovenačkog.
ALD Prijedor

Comments are closed.