Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka-Raspored predavanja

I tokom ove sedmice nastavljaju se edukativna predavanja po mjesnim zajednicama na temu „Karcinom dojke i preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka“, u sklopu projekta „Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka“ kojeg Udruženje građana „DON“ iz Prijedora provodi uz podršku Fondacije za socijalno uključivanje u BiH. Realizacija ovih predavanja počela je 17.10.2011. godine i trajaće do 15.11.2011. godine.
Pored FSU u BiH podršku projektu su dali Opština Prijedor i Dom zdravlja Prijedor, kroz obezbjeđenje kako finansijskih sredstava tako i ostalih potrebnih resursa za efikasnu realizaciju projekta. Edukativna predavanja po mjesnim zajednicama će voditi timovi doktorica koje su zaposlene u Domu zdravlja Prijedor. Tokom druge sedmice realizacije projekta o važnosti preventivne zdravstvene zaštite sa akcentom na karcinom dojke, predavanja su u ponedjeljak i utorak održana u Hambarinama(Hambarine, Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Čarakovo) i Gomjenici(Gomjenica i Petrovo). Do kraja ove sedmice biće održana i sljedeća predavanja:
-srijeda, 26.10.2011. godine – Donja Puharska u prostorijama KUD „Osman Džafić“ sa početkom u 18:00 sati
-četvrtak, 27.10.2011. godine – Ljubija (Ljubija, Ravska, Volar, Šurkovac, Raljaš, Ljeskare i Miska Glava) u prostorijama Udruženja penzionera sa početkom u 19:00 sati
-petak, 28.10.2011. godine – Urije (Urije, Čirkin Polje, Malo Palančište) u sali mjesne zajednice sa početkom u 19:00 sati.
Pozivamo Vas da učestvujete na ovim edukacijama kako bi se informisali o važnosti preventivne zdravstvene zaštite. Spasimo živote!

Comments are closed.