Projekcija filma Propast imperije-Vizantijska lekcija

Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ iz Prijedora organizuje projekciju filma „Propast imperije-Vizantijska lekcija“ autora Arhimandrita Tihona Ševkunova, koja će se održati u srijedu, 30.03.2011. godine od 19 časova u Gradskoj čitaonici. Ulaz na projekciju filma koji se premijerno emituje u našem gradu je slobodan. Film napravljen o propasti Vizantijskog carstva od strane Arhimandrita Tihona Ševkunova, omogućuje jedan novi uvid na probleme i uzroke propasti sa kojima je bila suočena najveća pravoslavna imperija u dosadašnjoj istoriji. Demonstrirana je velika istorijska lekcija modernim riječnikom sa savremenim pristupom današnjem čovjeku. Ovaj film djeluje kao otkrovenje jednog zaboravljenog i dalekog vremena. Osim toga ova vizantijska lekcija djeluje tako savremeno. Naime gledajući film svako može da prepozna u uzrocima propasti romejskog carstva i priču o slabljenju današnjih pravoslavnih naroda i država. Iako film po riječima autora ima za cilj da prikaža sličnosti istorijskog izazova između savremane Rusije i Vizantije jedna od mogućih pouka se može odnositi na balkanske narode koje je zadesila sudbina slična vizantijskoj – unutrašnje slabljenje s jedne i dominantan uticaj zapada sa druge. Prateći genezu problema sa kojim se suočavala vizantijska imperija svi balkanski pravoslavni narodi mogu da nađu sebe u ovoj priči te izvuku korisne pouke.

Comments are closed.