Radno vrijeme na dan 9. maj

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 08.05.2020. godine od 12:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Dan pobjede nad fašizmom, 09.05.2020. godine (subota), je neradni dan za trgovinske, ugostiteljske, zanatske i uslužne privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tački 2. ovog Zaključka.
2. Benzinske pumpe i plinske pumpne stanice kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina mogu da rade od 00:00 do 24:00, a sa izuzetkom dijela pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat (trgovina i ugostiteljstvo). Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, cvjećare, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa „dragstor“, veterinarske ambulante, poljoprivredne apoteke i mesnice mogu raditi do 13,00 časova.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-41-1/20
Datum: 08.05.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

Comments are closed.